Начало на диагностиката с PicoScope

Еднодневен курс на обучение предназначен да въведе потребителя в използването на PicoScope, включващ:

  • Въведение в софтуера на PicoScope, основни функции и приложения
  • Споделяне на практически опит от реални потребители
  • Анализ и разчитане на формата на вълната
Телефони за връзка: 0885572347; 024918670 Е-mail: service@alabs.bg

Автомобилни диагностични осцилоскопи и аксесоари

Design by simple solution. © PicoAuto BG 2018

Flag Counter