Изпитване за шум и вибрации

Еднодневен курс на обучение за анализиране на измерванията за шум, вибрации и смущения, който включва:

  • Настройване на софтуера и снемане на данни
  • Практически демонстрации и пътни тестове
  • Анализиране и разчитане на данните
  • Подсещания и съвети за бързо диагностициране
Телефони за връзка: 0885572347; 024918670 Е-mail: service@alabs.bg

Автомобилни диагностични осцилоскопи и аксесоари

Design by simple solution. © PicoAuto BG 2018

Flag Counter