Модерна диагностика с PicoScope

Еднодневен курс на обучение за потребителите, използващи модерните технологии на PicoScope включващ:

  • Практически демонстрации на тестове за едновременно снемане на данни от компонентите.
  • Разбиране на връзката между различните компоненти.
  • Майсторски съвети

Автомобилни диагностични осцилоскопи и аксесоари

Flag Counter
Телефони за връзка: 0885572347 024918607 Е-mail: service@a-labs.bg

Design by simple solution. © PicoAuto BG 2018