Тестването на налягането с WPS500X

Еднодневен курс на обучение за използване на нашия датчик за налягане WPS500X, който включва:

  • Изобразяване на екрана на налягането във времето
  • Снемане на данни от тест за компресия чрез WPS500X и разчитане на резултататите
  • Практически демонстрации
  • Други измервания на налягането
  •  чрез WPS500X

Автомобилни диагностични осцилоскопи и аксесоари

Flag Counter
Телефони за връзка: 0885572347 024918607 Е-mail: service@a-labs.bg

Design by simple solution. © PicoAuto BG 2018