Изпитване за шум и вибрации

Еднодневен курс на обучение за анализиране на измерванията за шум, вибрации и смущения, който включва:

  • Настройване на софтуера и снемане на данни
  • Практически демонстрации и пътни тестове
  • Анализиране и разчитане на данните
  • Подсещания и съвети за бързо диагностициране

Автомобилни диагностични осцилоскопи и аксесоари

Flag Counter
Телефони за връзка: 0885572347 024918607 Е-mail: service@a-labs.bg

Design by simple solution. © PicoAuto BG 2018